Sponsorlarımız

Sponsorluk hakkında; Sponsorluk; kurumsal amaçlara ulaşmak için spor, sanat kültür ve sosyal faaliyet alanlarında kişi veya organizasyonların para, araç gereç ya da hizmet ile desteklenmesi ve tüm bu aktivitelerin planlanması, organizasyonu yürütülmesi ve kontrolüdür.
Küreselleşmeyle artan rekabet , yoğun rekabetli piyasa ortamları, bilinçlenen tüketici ve çeşitlenen markalar arasında hedef kitleyle iletişim kurma zorunluluğu firmaların varlığını sürdürme ve hedefleri gerçekleştirme gibi amaçları işletmeleri farklı iletişim yöntemlerine yöneltmiştir. Sponsorluk da bu yöntemlerden birisidir.Sponsorluk reklam ,halkla ilişkiler ,satış teşvik gibi tutundurma karması elemalanlarını desteklemek amacıyla yapılmaktadır. Sponsorluk çeşitli kuruluşlarca yapılır bunlar sadece ticari kurumlar değildir ; devlet kurumları da sponsorluk yapabilmektedir.

Biz de Topluluk olarak bu kapsamda düzenlediğimiz, düzenleyeceğimiz etkinlikler için sponsorluk alıyoruz. Bunlardan birkaç örnek verecek olursak;

  • İnternet Sitemizin Barındırılması.
  • Teknik geziler için servis temini.
  • Etkinlikler için küçük araç ve gereçler.
  • Üniversiteler arası ortak organizasyonlar için ve/ ve ya eğitim/kongre/fuarlar için gerekli harcamaların bir kısmı ve ya tamamı.

Güncel Sponsorlarımız:

Tekstil Mühendisleri Odası

Tekstil Mühendisleri Odası